ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТВОРЧЕСКА РЕЗИДЕНЦИЯ ВОДНА КУЛА – ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО ИЗДАНИЕ ВАРНА 20 – 30 СЕПТЕМВРИ 2021

25.07.2021

За пета година български и чуждестранни артисти ще обменят опит. Този път събитието ще бъде във Варна, като акт на децентрализация на културния живот на София за максимално използване на потенциала, който изкуствата и културата притежават за по-голямо социално включване. Изпитаният и истински метод на „менторска програма“ е да се комбинират прогресивни творчески социални стратегии [...]

48364456_269578690389811_8741946240658309120_n

КУРАТОРСКИ ПРОЕКТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАВИЛИОН В 58ТО ВЕНЕЦИАНСКО БИЕНАЛЕ 2019

03.01.2019

Това е проект подаден от Ния Пушкарова в качеството си на куратор за представяне на Национален Павилион във Венецианското Биенале през 2019. Реших да го публикувам тук, тъй като шансовете са близо до минимум за одобряването му, а според мен е важно да има гласност при подобни  инициативи изискващи национален консенсус! Публикуван е след удължената [...]

Den_III_67small

ПОЗИЦИЯ ОТНОСНО ВОДНА КУЛА В КВ. ЛОЗЕНЕЦ И ДРУГИ КАЗУСИ НА НАШАТА ДЕЙНОСТ ОТ СДРУЖЕНИЕ ИМЕ

22.05.2016

ПОЗИЦИЯ ОТНОСНО ВОДНА КУЛА В КВ. ЛОЗЕНЕЦ И ДРУГИ КАЗУСИ НА НАШАТА ДЕЙНОСТ ОТ СДРУЖЕНИЕ ИМЕ ОРГАНИЗАТОР НА МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО В АЛТЕРНАТИВНИ СГРАДИ ВОДНА КУЛА АРТ ФЕСТ ОТ 2006 Г Сдружение ИМЕ е формирано през 2004 от група творци с цел облагородяването на значими сгради и превръщането им в артистични резидентни центрове [...]

Ekip_23small

КУЛТУРНИ ПОЛИТИКИ В ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ. МЕЖДУ ДЕМОКРАЦИЯ И ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ НА КУЛТУРАТА: ПОЛИТИКИ НА УЧАСТИЕ част от дисертационния труд на Светлана Александрова

22.05.2016

Факултет по изкуствата Катедра „Културология”     КУЛТУРНИ ПОЛИТИКИ В ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ. МЕЖДУ ДЕМОКРАЦИЯ И ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ НА КУЛТУРАТА: ПОЛИТИКИ НА УЧАСТИЕ   ДИСЕРТАЦИЯ за присъждане на образователна и научна степен „Доктор”     Докторска Програма – Теория и история на културата Професионално направление 3.1 – Социология, антропология и науки за културата   Докторант: Светлана Проданова [...]

Без_Граници

24.11.2014

Limit_Less/Без_Граници: Работилницата беше водена от Катя Стойчева, част от Water Tower Art Fest, 2014. От брошурата: Семинарът ще изследва ролята на границите в творчеството. Художници, заедно с публиката на фестивала са поканени да участват. Първата част ще включва цитати от творческата литература, за да се насърчи споделянето на мисли и опит от случаите, когато някой [...]

Languages

“The advantages of speaking foreign languages” или „Място под слънцето”

20.11.2014

[Това есе е продължение на дискусията от WTAF 2014та между артисти и културни организации от Европа и цял свят на тема бъдещето на artist run initiatives .] In 2014 during WTAF we initiated a debate on the topic of future of alternative artist run initiatives If it was for having more people speaking English in Bulgaria may be [...]

леярна (Old Foundry)

Какво представляват културните и творчески индустрии днес и в България?

04.06.2014

Какво представляват културните и творчески индустрии днес и в България? Едно широко преекспонирано понятие и още повече сега, в контекста на подготовката за инициативата Европейска столица на културата. На думи! А в практиката – творческият подход и порив, в основата на тези индустрии, често е незабележим, печелещ стотинки и игнориран от останалата част от обществото. [...]

Source: http://www.venturaweekly.com/

Българите идват

05.02.2014

Статия в The Bite Magazine – Autumn Winter 2013. ВОДНА КУЛА АРТ ФЕСТ В ЛОНДОН ИЛИ “БЪЛГАРИТЕ ИДВАТ” Български Културен Институт Лондон 21 – 28 октомври 2013, 19:00 ч. Standpoint Gallery 24 октомври – презентация 18:30 – 21:00 Това е едно събитие на инициативата Водна кула арт фест извън България в логичното си развитие като [...]

Творчески и културни индустрии, ситуирани в бивши индустриални сгради в София

28.01.2014

“We drive into the future, looking into the rear view mirror of the past” (Macluhan, 1967) Културните и творчески индустрии (КТИ) и техният избор на локация и пространство са гореща тема през последните двадесет години, както в публичния сектор, така и в академичните среди. Приносът на КТИ към икономическия растеж и заетостта в сектора са [...]

View Older Entries