Den_III_67small

ПОЗИЦИЯ ОТНОСНО ВОДНА КУЛА В КВ. ЛОЗЕНЕЦ И ДРУГИ КАЗУСИ НА НАШАТА ДЕЙНОСТ ОТ СДРУЖЕНИЕ ИМЕ

22.05.2016

ПОЗИЦИЯ ОТНОСНО ВОДНА КУЛА В КВ. ЛОЗЕНЕЦ И ДРУГИ КАЗУСИ НА НАШАТА ДЕЙНОСТ ОТ СДРУЖЕНИЕ ИМЕ ОРГАНИЗАТОР НА МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО В АЛТЕРНАТИВНИ СГРАДИ ВОДНА КУЛА АРТ ФЕСТ ОТ 2006 Г Сдружение ИМЕ е формирано през 2004 от група творци с цел облагородяването на значими сгради и превръщането им в артистични резидентни центрове [...]

Ekip_23small

КУЛТУРНИ ПОЛИТИКИ В ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ. МЕЖДУ ДЕМОКРАЦИЯ И ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ НА КУЛТУРАТА: ПОЛИТИКИ НА УЧАСТИЕ част от дисертационния труд на Светлана Александрова

22.05.2016

Факултет по изкуствата Катедра „Културология”     КУЛТУРНИ ПОЛИТИКИ В ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ. МЕЖДУ ДЕМОКРАЦИЯ И ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ НА КУЛТУРАТА: ПОЛИТИКИ НА УЧАСТИЕ   ДИСЕРТАЦИЯ за присъждане на образователна и научна степен „Доктор”     Докторска Програма – Теория и история на културата Професионално направление 3.1 – Социология, антропология и науки за културата   Докторант: Светлана Проданова [...]