ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТВОРЧЕСКА РЕЗИДЕНЦИЯ ВОДНА КУЛА – ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО ИЗДАНИЕ ВАРНА 20 – 30 СЕПТЕМВРИ 2021

25.07.2021

За пета година български и чуждестранни артисти ще обменят опит. Този път събитието ще бъде във Варна, като акт на децентрализация на културния живот на София за максимално използване на потенциала, който изкуствата и културата притежават за по-голямо социално включване. Изпитаният и истински метод на „менторска програма“ е да се комбинират прогресивни творчески социални стратегии [...]

48364456_269578690389811_8741946240658309120_n

КУРАТОРСКИ ПРОЕКТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАВИЛИОН В 58ТО ВЕНЕЦИАНСКО БИЕНАЛЕ 2019

03.01.2019

Това е проект подаден от Ния Пушкарова в качеството си на куратор за представяне на Национален Павилион във Венецианското Биенале през 2019. Реших да го публикувам тук, тъй като шансовете са близо до минимум за одобряването му, а според мен е важно да има гласност при подобни  инициативи изискващи национален консенсус! Публикуван е след удължената [...]

Den_III_67small

ПОЗИЦИЯ ОТНОСНО ВОДНА КУЛА В КВ. ЛОЗЕНЕЦ И ДРУГИ КАЗУСИ НА НАШАТА ДЕЙНОСТ ОТ СДРУЖЕНИЕ ИМЕ

22.05.2016

ПОЗИЦИЯ ОТНОСНО ВОДНА КУЛА В КВ. ЛОЗЕНЕЦ И ДРУГИ КАЗУСИ НА НАШАТА ДЕЙНОСТ ОТ СДРУЖЕНИЕ ИМЕ ОРГАНИЗАТОР НА МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО В АЛТЕРНАТИВНИ СГРАДИ ВОДНА КУЛА АРТ ФЕСТ ОТ 2006 Г Сдружение ИМЕ е формирано през 2004 от група творци с цел облагородяването на значими сгради и превръщането им в артистични резидентни центрове [...]

Ekip_23small

КУЛТУРНИ ПОЛИТИКИ В ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ. МЕЖДУ ДЕМОКРАЦИЯ И ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ НА КУЛТУРАТА: ПОЛИТИКИ НА УЧАСТИЕ част от дисертационния труд на Светлана Александрова

22.05.2016

Факултет по изкуствата Катедра „Културология”     КУЛТУРНИ ПОЛИТИКИ В ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ. МЕЖДУ ДЕМОКРАЦИЯ И ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ НА КУЛТУРАТА: ПОЛИТИКИ НА УЧАСТИЕ   ДИСЕРТАЦИЯ за присъждане на образователна и научна степен „Доктор”     Докторска Програма – Теория и история на културата Професионално направление 3.1 – Социология, антропология и науки за културата   Докторант: Светлана Проданова [...]