Languages

“The advantages of speaking foreign languages” или „Място под слънцето”

20.11.2014

[Това есе е продължение на дискусията от WTAF 2014та между артисти и културни организации от Европа и цял свят на тема бъдещето на artist run initiatives .] In 2014 during WTAF we initiated a debate on the topic of future of alternative artist run initiatives If it was for having more people speaking English in Bulgaria may be [...]

леярна (Old Foundry)

Какво представляват културните и творчески индустрии днес и в България?

04.06.2014

Какво представляват културните и творчески индустрии днес и в България? Едно широко преекспонирано понятие и още повече сега, в контекста на подготовката за инициативата Европейска столица на културата. На думи! А в практиката – творческият подход и порив, в основата на тези индустрии, често е незабележим, печелещ стотинки и игнориран от останалата част от обществото. [...]