Languages

“The advantages of speaking foreign languages” или „Място под слънцето”

20.11.2014

[Това есе е продължение на дискусията от WTAF 2014та между артисти и културни организации от Европа и цял свят на тема бъдещето на artist run initiatives .] In 2014 during WTAF we initiated a debate on the topic of future of alternative artist run initiatives If it was for having more people speaking English in Bulgaria may be [...]