Без_Граници

24.11.2014

Limit_Less/Без_Граници: Работилницата беше водена от Катя Стойчева, част от Water Tower Art Fest, 2014. От брошурата: Семинарът ще изследва ролята на границите в творчеството. Художници, заедно с публиката на фестивала са поканени да участват. Първата част ще включва цитати от творческата литература, за да се насърчи споделянето на мисли и опит от случаите, когато някой [...]