Ekip_23small

КУЛТУРНИ ПОЛИТИКИ В ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ. МЕЖДУ ДЕМОКРАЦИЯ И ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ НА КУЛТУРАТА: ПОЛИТИКИ НА УЧАСТИЕ част от дисертационния труд на Светлана Александрова

22.05.2016

Факултет по изкуствата Катедра „Културология”     КУЛТУРНИ ПОЛИТИКИ В ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ. МЕЖДУ ДЕМОКРАЦИЯ И ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ НА КУЛТУРАТА: ПОЛИТИКИ НА УЧАСТИЕ   ДИСЕРТАЦИЯ за присъждане на образователна и научна степен „Доктор”     Докторска Програма – Теория и история на културата Професионално направление 3.1 – Социология, антропология и науки за културата   Докторант: Светлана Проданова [...]

Languages

“The advantages of speaking foreign languages” или „Място под слънцето”

20.11.2014

[Това есе е продължение на дискусията от WTAF 2014та между артисти и културни организации от Европа и цял свят на тема бъдещето на artist run initiatives .] In 2014 during WTAF we initiated a debate on the topic of future of alternative artist run initiatives If it was for having more people speaking English in Bulgaria may be [...]

леярна (Old Foundry)

Какво представляват културните и творчески индустрии днес и в България?

04.06.2014

Какво представляват културните и творчески индустрии днес и в България? Едно широко преекспонирано понятие и още повече сега, в контекста на подготовката за инициативата Европейска столица на културата. На думи! А в практиката – творческият подход и порив, в основата на тези индустрии, често е незабележим, печелещ стотинки и игнориран от останалата част от обществото. [...]

Свободата да играеш Шекспир

26.01.2014

През всичките години на съществуване на фестивала на Водната Кула, съм се впечатлявала от разнообразието на концепции и стиловете на презентации в областта на изобразителното изкуство и видеоарта, но все ми се искаше да опитам да дам принос в посока театрален пърформанс. Затова и в последния сезон предложих подобен проект – „Игра на Шекспир”. Основната [...]